محمد صمیمی

مدرس و مشاور شبکه

محمد صمیمی با بیش از 17 سال سابقه، یکی از مدرسین با سابقه دوره های پیشرفته مایکروسافت و سیسکو به حساب می آید. تجربه کاری بالای او در زمینه مدیریت شبکه و کار در محیط های عملیاتی در کنار بیان شیوای او در ارائه مطالب، باعث شده است تا طی ساله های گذشته دانشجویان بسیاری را به بازار کار معرفی کند. پرداختن به مفاهیم تئوری در کنار  تمرکز جدی بر روی مفاهیم عملی از جمله ویژگی های دوره های او به شمار می رود.

مهارت های تخصصی

Network+
Microsoft Certified Professional(MCP)
Microsoft Certified System Engineer(MCSE)
Microsoft Certified System administrator (MCSA)
Cisco Certified Network Associate (CCNA)

دوره های تخصصی

 • Microsoft windows server operating servers
  (win2000,2003,2008,2012,2016)

 • Cisco Routers (1800,1900,2600,3500,5300)

 • Cisco switches

 • Implemented SNMP on devices to allow for network management

 • Implemented traffic filters using Standard and Extended access-lists,
  Distribute-Lists, and Route Maps

 • Implementing Microsoft ISA Server 2000,2004,2006

 • Implementing Treat management gateway

 • Wireless Networks implementation

 • Active Directory

 • RADIUS Server accounting and administration

 • Service Management

 • Implementing routing technology

 • Implementing vpn and direct access

 • Voice over Ip solutions

 • Implementing lync and skype for business

 • Virtualization technology

سوابق تدریس

موسسه ایرافام شیراز

شرکت پایانه هاي صادرات مواد نفتی

شرکت بامداد کامپیوتر

مجتمع فنی آریانا

مجتمع فنی تهران – میرداماد

کهکشان نور